III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Konkurs plastyczny "Co to jest skansen?"

W konkursie wzięło udział 36 uczestników w wieku 4-11 lat.

Lista  laureatów konkursu plastycznego „ Co to jest skansen?”

 1. Inka Kuzia-Gonzlez
 2. Hubert Zygulski
 3. Marianna Mycielska/ wyróżnienie
 4. Joanna Zawiła /wyróżnienie
 5. Natalia Matulska
 6. Helena Rżeźniewska
 7. Julia Popek
 8. Maja Gradzik/wyróżnienie
 9. Teresa Zygulska
 10. Zofia Mycielska/ wyróżnienie
 11. Anna Fain/ wyróżnienie
 12. Gaia Dravnel
 13. Martia Zekryst
 14. Anna Szabłowska
 15. Wanda Chudy
 16. Zofia Zuchmańska
 17. Daria Grzywocz
 18. Maksymilian Kamieniecki -Mruk
 19. Katarzyna Zuchmańska/ wyróżnienie

Gratulujemy. Nagrody zostaną wręczone 3.06.2024r podczas pikniku na terenie III Ogrodu Jordanowskiego o godz. 16.

Nagrodzonych uczestników zapraszamy na wycieczkę do Kuligowa w dniu 24.05.2024r

kp

Konkurs plastyczny
„ Co to jest skansen?”
KONKURS JEST REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU „KULTURA Z NATURY” W
PROGRAMIE EDUKACJI KULTURALNEJ „ PEGAZ”
REGULAMIN
I. Organizator.
Organizatorem konkursu jest III Ogród Jordanowski w Warszawie ul. Wawelska 3.
II. Tematyka Konkursu.
Czy wiesz jak żyli na co dzień twoi pradziadkowie? Jak wyglądały wsie i miasta 120 lat temu? Kto
wytwarzał przedmioty codziennego użytku? Skąd pochodziły inspiracje? Gdzie możemy zobaczyć
prawdziwe przedmioty, wytworzone ręcznie pod koniec XIX wieku? Czy możemy zobaczyć w
jakich domach żyli nasi pra-pradziadkowie, poczuć ich atmosferę?
Zainteresuj się.
Jeśli chcesz wziąć udział w naszej detektywistycznej zabawie narysuj, namaluj lub za pomocą
innych środków plastycznych (wyklejanka, komiks, kolaż) przedstaw nam swoją opowieść .
III. Cel Konkursu.
Celem konkursu jest pozyskanie interesujących warsztatowo i tematycznie prac plastycznych,
które posłużą do stworzenia wystawy na temat warunków w jakich egzystowali ludzie 120 lat
temu. Jak wytwarzali otaczające ich przedmioty? Jak się ubierali? Jakie mieli zwyczaje
i pragnienia?
Realizując zadania kompozycyjne, malarskie, rysunkowe autorzy prac lepiej zrozumieją tajniki
natury, uwarunkowania historyczne i kulturowe. Poznają czym zajmuje się etnograf. Może
zainteresuje ich działalność muzeum etnograficznego. Sprawdzą swoje umiejętności w
przekazywaniu i odbieraniu informacji wizualnej. Być może zrozumieją jak duże spektrum
informacji niesie obraz. Zapraszamy do zabawy.
IV. Uczestnicy Konkursu.
Zaproszenie do udziału konkursie kierujemy do dzieci i młodzieży, uczniów wszystkich typów
szkół i wychowanków placówek pozaszkolnych w wieku 4-14 lat.
V. Warunki techniczne.
1.Kwalifikacji do wystawy podlegają:
Prace plastyczne:
a. malarstwo, rysunek, kolaż, komiks (format min. A-3),
b. zrealizowane technikami trwałymi.
2.Kategorie wiekowe:
• I: 4-7 lat,
• II: 8-10 lat,
• III:11-14 lat.
3.Każda praca winna mieć trwale umocowaną metryczkę zawierającą dane (w kolejności):
- wiek autora, imię i nazwisko autora, adres lub kontakt do autora czy nauczyciela (dotyczy
grup), tytuł pracy, nazwa i adres placówki w której praca powstała (nie dotyczy zgłoszeń
indywidualnych).
4.Prac nie wolno rolować i składać na mniejsze formaty!
5.Uczestnicy konkursu winni zadbać o staranne zapakowanie i zabezpieczenie przesyłanych
prac przed uszkodzeniami mechanicznymi.
6.Realizacje w postaci rulonów, wykonane nietrwałymi technikami, uszkodzone w transporcie,
niewłaściwie opisane - nie będą brane pod uwagę.
7.Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę w wybranej przez siebie technice.
VI. Terminy i miejsce.
Przewidujemy następujący terminarz konkursu :
• 29.03.2024r. - ogłoszenie Regulaminu konkursu,
• 1.04.2024r-15.05.2024r- czas zbierania prac i twórczej aktywności,
• 15.05.2024r – ostateczny termin dostarczenia prac do III Ogrodu Jordanowskiego,
• 20. 05.2024r – ogłoszenie wyników konkursu na stronie ogrodu oraz powiadomienie
uczestników,
• 24.05.2024r- udział laureatów konkursu w wycieczce do skansenu w Kuligowie,
• 01.06.2024r- prezentacja wystawy pokonkursowej.
Prace konkursowe należy nadsyłać lub przynosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia
15.05. 2024 r. na adres :
III Ogród Jordanowski
Ul. Wawelska 3
02034 Warszawa
Tel 22 8251444 , e-mail; nauczyciel@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
VII. Nagroda;
Organizator powoła komisję. Komisja dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej i
podejmie decyzje w kwestii regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień, które
w formie rzeczowej otrzymają laureaci konkursu. Przewidujemy, także w ramach nagrody udział
laureatów w wycieczce do skansenu w Kuligowie.
VIII. Uwagi organizacyjne.
1. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace stają się własnością III OJ.
2. Organizator będzie miał prawo wykorzystać każdą ze zgłoszonych prac, jak też dane
osobowe jej autora w związanych z konkursem wydawnictwach i statystykach.
3. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia
i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji
i sprawozdawczości konkursu, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji
oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych
i sprawozdawczych związanych z konkursem.
6. Wszelkich związanych z konkursem informacji udziela jego Organizator III Ogród Jordanowski
ul. Wawelska 3 Warszawa pod telefonem 22 8251444 w godzinach 10-16. Bieżące informacje
będą umieszczone na stronie III Ogrodu Jordanowskiego.
Miłej i twórczej zabawy

 

NA GÓRĘ