III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

Statut i regulaminy

1.Statut  III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie. 

2.Ochrona dzieci przed krzywdzeniem.

NA GÓRĘ