III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisy do poszczególnych grup zajęciowych;

1.Przyjmujemy uczestników zajęć na podstawie wniosków podpisanych i złożonych przez rodziców lub opiekunów w sekretariacie III Ogrodu Jordanowskiego.

Rodzice zapisują dziecko w systemie przez stronę https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

2.Po przyjęciu kandydata rodzic potwierdza uczestnictwo dziecka w zajęciach podpisem na karcie uczestnika. 

3.Jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach miesiąc i rodzic nie usprawiedliwi jego nieobecności zostaje wykreślone z listy uczestników.

Zapisy na zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia w placówkach wychowania pozaszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 - Edukacja (um.warszawa.pl) 

Logowanie do systemu rekrutacyjnego / serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy  Serwis Biura Edukacji Placówki pozaszkolne - Edukacja (um.warszawa.pl)

Rekrutacja do Placówek Wychowania Pozaszkolnego na rok 2024/25

Placówki pozaszkolne - Edukacja (um.warszawa.pl)

 Drodzy rodzice i opiekunowie jeżeli jesteście zainteresowani danymi zajęciami w danym dniu, a w systemie nie ma wolnego miejsca proszę  pisać na maila nauczyciel@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

decyzje o przyjęciu podejmie wychowawca danych zajęć po zakończeniu procesu rekrutacji i w miarę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok 2024/25, ilość grup i dzieci w grupie oraz wiek uczestników w zarządzeniu   poniżej.

  Informacje dla rodziców 3-5 latków zapisywanych do Klubu Przedszkolaka

1. W zajęciach w wymiarze 5 godzin (8.00-13.00)

mogą uczestniczyć dzieci, które samodzielnie potrafią korzystać z toalety.

2. III Ogród Jordanowski nie dysponuje kuchnią. Posiłki jakie dzieci spożywają na terenie przygotowują indywidualnie rodzice. 

Zarządzenie Nr 4/2024

Dyrektora III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie 

z dnia 2 kwietnia 2024r. 

w sprawie: ogłoszenia maksymalnej liczebności poszczególnych grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2024/2025 w placówce wraz z określeniem ich typu, rodzaju, przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział oraz innych wymogów związanych z rekrutacją. 

Na podstawie: 

Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z pózn. zm a w szczególności art. 144); oraz zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia ogólnorozwojowe i opiekuńczo – wychowawcze organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2024/2025 uzgodnionych z organem prowadzącym. 

Ogłaszam, co następuje: 

§ 1

 

W roku szkolnym 2024/2025 w III Ogrodzie Jordanowskim prowadzona będzie rekrutacja wspomagana systemem informatycznym. W ramach zajęć ogólnorozwojowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzone będą zajęcia stałe w następujących formach: 

L.p.

Forma zajęć

Typ zajęć

Rodzaj zajęć

Przedział wiekowy

Maksymalna liczebność poszczególnych grup

1

Kreatywny przedszkolak

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków

Zajęcia ogólnorozwojowe

3-5

 

16

 

       

2

Teatr przedszkolaka

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków

Zajęcia ogólnorozwojowe, czytelnicze

3-6

 

16

 

3

papieroplastyka

Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

 

Zajęcia usprawniające manualnie

 

 

8-12

 

16

 

4

Warsztaty plastyczne

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia kształcące umiejętności plastyczne, wyobraźnię i wrażliwość

6-12

17

5

Zajęcia florystyczne

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia usprawniające manualnie umożliwiające poznanie wielu gatunków roślin.

 

 

6-12

 

 

16

 

6

Kultura żywego słowa

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze

 

Emisja głosu, zabawa słowem

 

 

14-19

 

26

7

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

 

Aktywne uczestnictwo w kulturze

5-12

32

8

Kodowanie na dywanie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

 

Zabawa w programowanie

 

3-5

 

16

9

Eko-przyrodnicy, zajęcia ekologiczne

 

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

 

Edukacja ekologiczna

 

4-6

 

16

10

Sportowa Syrenka

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

Rozwijanie sprawności fizycznej, poznawanie zasad rywalizacji sportowej

 

4-18

32

 

 

11

Sala zabaw

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Opieka i zabawa z najmłodszymi

2-6

16

12

Szachy na sportowo

Gry towarzyskie

Poznanie tajników gry w szachy , logiczne myślenie

6-18

36

13

Zajęcia ceramiczno- rzeźbiarskie

Zajęcia plastyczne

Nauka technik rzeźbiarskich, zabawa różnymi tworzywami

7-12

16

14

Malowanie na ekranie

Zajęcia plastyczne

Zabawy z technikami plastycznymi i barwą

7-10

16

15

Rysunek i malarstwo

Zajęcia plastyczne

Zabawy z technikami plastycznymi i barwą

7-10

16

16

Zajęcia rękodzieła

Zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia rękodzieła

7-12

16

17

Konstruktorzy

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawy manipulacyjne klockami

5-12

21

18

Etno rękodzieło

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze

7-14

16

19

Relaks w Jordanku

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawy kreatywne.

Ćwiczenia relaksacyjne.

4-12

16

20

Dekoratornia

Zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia rękodzieła

6-12

16

21

Ojczysty język trudny język

Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia przygotowawcze dla uczniow 8 klas

12-13

16

22

Survival polonistyczny

Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia przygotowawcze dla uczniów 7  klas

12-13

16

23

Sportowa Syrenka

Wiosenno- letnia

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

Rozwijanie sprawności fizycznej, poznawanie zasad rywalizacji sportowej

 

4-18

32

 

 

Dyrektor  III Ogrodu Jordanowskiego w  Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ