III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisy do poszczególnych grup zajęciowych;

1.Przyjmujemy uczestników zajęć na podstawie wniosków podpisanych i złożonych przez rodziców lub opiekunów w sekretariacie III Ogrodu Jordanowskiego.

Rodzice zapisują dziecko w systemie przez stronę https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

2.Po przyjęciu kandydata rodzic potwierdza uczestnictwo dziecka w zajęciach podpisem na karcie uczestnika. 

3.Jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach miesiąc i rodzic nie usprawiedliwi jego nieobecności zostaje wykreślone z listy uczestników.

 

Logowanie do systemu rekrutacyjnego / serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy  Serwis Biura Edukacji  http://www.edukacja.warszawa.pl/

Rekrutacja do Placówek Wychowania Pozaszkolnego na rok 2023/24

Placówki pozaszkolne - Edukacja (um.warszawa.pl)

 Drodzy rodzice i opiekunowie jeżeli jesteście zainteresowani danymi zajęciami , w danym dniu, a w systemie nie ma wolnego miejsca proszę  pisać na meila nauczyciel@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

decyzje o przyjęciu podejmie wychowawca danych zajęć.

Placówki wychowania pozaszkolnego-elektroniczny system rekrutacji 

Harmonogram
 zapisów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego
w roku szkolnym 2023/2024
       
Data Etap rekrutacji / czynność dyrektora placówki Uwagi
od  do
31 marca Zakończenie zapisów kandydatów w roku szkolnym 2022/2023 w panelu publicznym  zapisy z poziomu placówki zostaną utrzymane do 4 maja (do etapu kontynuacji)
20 kwietnia
w godzinach 11.00 - 16.00
21 kwietnia
w godzinach 8.30 - 13.30
Udział w szkoleniu: 2-4 grupy;
podział wg dzielnic
szczegółowy termin do ustalenia/potwierdzenia przez wykonawcę
24 kwietnia 2 maja Edycja opisu placówek i oferty, w tym utworzenie kalendarza badań uzdolnień kierunkowych, o ile są zaplanowane 6 - 11 kwietnia ferie wielkanocne
4 maja godzina 12.00 Zamknięcie etapu wprowadzania oferty przez placówki  
4 maja godzina 12.00 5 maja godzina 11.00 Weryfikacje przez organ prowadzący 3 maja środa
5 maja godzina 12.00 Publikacja oferty w systemie dla kandydatów Wykonawca
5 maja godzina 12.00 15 maja godzina 23.59 Przyjmowanie deklaracji kontynuacji
i potwierdzanie informacji w systemie
4- 8 maja matury
16 maja do godziny 13.00 Możliwość wprowadzenia zmian liczebności grup rekrutacyjnych po etapie kontynuacji zmiany liczebności dokonuje WOW i BE dla "swoich" placówek
16 maja do godziny 14.00 Zamknięcie etapu potwierdzania kontynuacji kandydatom, którzy złożyli deklarację kontynuacji 23 - 25 maja
sprawdzian 8 klasistów
Pobranie raportu
16 maja godzina 16.00 31 maja Przyjmowanie wniosków od nowych kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie dla kandydatów do godziny 18.00
1 czerwca
godzina 9.00
2 czerwca Możliwość wprowadzenia zmian liczebności grup rekrutacyjnych po etapie nowych wniosków zmiany liczebności dokonuje WOW i BE dla "swoich" placówek
3 czerwca
godzina 8.00
17 czerwca Organizacja badania uzdolnień kierunkowych
Wprowadzanie wyników do systemu
8 czerwca Boże Ciało
do 19 czerwca 23:59 Zamknięcie etapu przyjmowania wniosków od nowych kandydatów i wprowadzania wyników badania uzdolnień kierunkowych Pobranie raportu
20 czerwca
 w godzianch 10.00 - 14.00 
Przydział Dokonany przez wykonawcę
21 czerwca
w godzinach 9.00 - 11:00
Możliwość pobrania list zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
 
21 czerwca
godzina 12.00
Wywieszenie list zakwalifikowanych
i niezakwalifikownaych
 
22 czerwca
w godzinach 9.00 - 11.00
Możliwość pobrania list przyjętych
i nieprzyjętych
Pobranie raportu
22 czerwca
godzina 12:00
Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych 24 czerwca rozdanie świadectw
22 czerwca
godzina 9.00
23 czerwca Możliwość wprowadzenia zmian liczebności grup rekrutacyjnych po etapie list przyjętych zmiany liczebności dokonuje WOW i BE dla "swoich" placówek
26 czerwca
 godzina 12:00
Publikacja wolnych miejsc Wykonawca
23 czerwca  11 sierpnia Aktualizacja terminów badania uzdolnień kierunkowych przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej  
od 26 czerwca
od godziny 12:00
Możliwość przyjmowania kandydatów w trybie "Przyjęci z odwołania"  
  Harmonogram na rok szkolny 2024/2025 do ustalenia
    REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  
Data Etap rekrutacji / czynność dyrektora placówki Uwagi
od  do
23 czerwca 11 sierpnia Aktualizacja terminów badania uzdolnień kierunkowych przed rozpoczęciem rekrutacji uzupełniającej 15 sierpnia wtorek
16 sierpnia
godzina 12.00
22 sierpnia
 godzina 18.00
Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie dla kandydatów do godziny 16.00
23 sierpnia 26 sierpnia Organizacja badania uzdolnień kierunkowych
Wprowadzanie wyników do systemu
 
28 sierpnia
 godzina 9.00
Zamknięcie etapu wprowadzania wyników badania uzdolnień kierunkowych  
28 sierpnia
w godzinach 12.00 - 16.00
Przydział Dokonany przez Wykonawcę
29 sieprnia
 w godzinach 9.00 - 11.00
Możliwość pobrania list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
29 sierpnia
 godzina 12.00
Wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
29 sierpnia
 w godzinach 14.00 - 16.00
Możliwość pobrania list przyjętych i nieprzyjętych
Pobranie raportu
 
29 sierpnia
godzina 16.00
Wywieszenie list przyjętych i nieprzyjętych  
30 sierpnia godzinach 8.00 - 16.00 Możliwość wprowadzenia zmian liczebności grup rekrutacyjnych po etapie list przyjętych zmiany liczebności dokonuje WOW i BE dla "swoich" placówek
31 sieprnia
 godzina 12.00
Publikacja wolnych miejsc Wykonawca
od 1 września
 od godziny 9.00
Rozpakowanie pudełek  
    REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA  
Data Etap rekrutacji / czynność dyrektora placówki Uwagi
od  do
1 września godzina 12.00 Przyjmowanie wniosków od kandydatów i potwierdzanie informacji w systemie
Systemetyczne wprowadzanie do systemu informacji o rezygnacjach
Bieżąca aktualizacja liczby wolnych miejsc
Zmiany limitów miejsc
 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zapisy-na-zajecia-rozwijajace-zainteresowania-i-uzdolnienia-w-placowkach-wychowania-pozaszkolnego-w-roku-szkolnym-2023-2024

Zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok 2023/24, ilość grup i dzieci w grupie oraz wiek uczestników w zarzadzeniu  13/2023 poniżej.

  Informacje dla rodziców 3-5 latków zapisywanych do Klubu Przedszkolaka

1. W zajęciach w wymiarze 5 godzin (8.00-13.00)

mogą uczestniczyć dzieci, które samodzielnie potrafią korzystać z toalety.

2. III Ogród Jordanowski nie dysponuje kuchnią. Posiłki jakie dzieci spożywają na terenie przygotowują indywidualnie rodzice. 

Zarządzenie Nr 13/2023

Dyrektora III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie 

z dnia 11 kwietnia 2023r. 

w sprawie: ogłoszenia maksymalnej liczebności poszczególnych grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 w placówce wraz z określeniem ich typu, rodzaju, przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział oraz innych wymogów związanych z rekrutacją. 

Na podstawie: 

Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 z pózn. zm a w szczególności art. 144); oraz zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia ogólnorozwojowe i opiekuńczo – wychowawcze organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022 uzgodnionych z organem prowadzącym. 

Ogłaszam, co następuje: 

§ 1

 

W roku szkolnym 2023/2024 w III Ogrodzie Jordanowskim prowadzona będzie rekrutacja wspomagana systemem informatycznym. W ramach zajęć ogólnorozwojowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzone będą zajęcia stałe w następujących formach: 

 

L.p.

Forma zajęć

Typ zajęć

Rodzaj zajęć

Przedział wiekowy

Maksymalna liczebność poszczególnych grup

 1.

Kreatywny przedszkolak

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków

Zajęcia ogólnorozwojowe

3-5

 

16

 

     2.

Teatr Przedszkolaka  

Zajęcia op.-wych, w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków 

 

zajęcia ogólnorozwojowe 

3. 

Ortografia na wesoło 

Zajęcia op.- wych. w placówkach

Zajęcia ogólnorozwojowe

8-12

 

16

 

4. 

Lubimy tworzyć-papieroplastyka

Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

 

Zajęcia usprawniające manualnie

 

 

7-12

 

16

 

Warsztaty plastyczne

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia kształcące umiejętności plastyczne, wyobraźnię i wrażliwość

4-12

16

Zajęcia florystyczne

Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia usprawniające manualnie umożliwiające poznanie wielu gatunków roślin.

 

 

7-12

 

 

16

 

Klub dyskusyjny 

Gry towarzyskie i terenowe

 

Poznawanie filmow, sztuk teatralnych , 

 

 

12-18

 

16

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

 

Aktywne uczestnictwo w kulturze

5-12

20

Malowanie na ekranie

Zajęcia plastyczne

 

Zabawy z technikami plastycznymi i barwą.

 

7-10

 

16

10 

Eko przyrodnicy

 

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

 

Edukacja ekologiczna

 

3-6

 

16

11 

Sportowa Syrenka

(całoroczna)

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

Rozwijanie sprawności fizycznej, poznawanie zasad rywalizacji sportowej

 

3-18

32

 

 

12 

Sala zabaw

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

dla przedszkolaków

Opieka i zabawa z najmłodszymi

3-7

16

13 

Teatr Przedszkolaka 

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków 

Opieka i zabawa z najmłodszymi

3-6

16

14 

Szachy na sportowo

Sporty inne Zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz planszowe

Zajęcia rekreacyjne

4-18

16

15 

 Ojczysty język trudny język 

Zajęcia literackie 

zajęcia literackie

12-18

25

16 

Kultura  żywego słowa

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia teatralne, ćwiczenia z oddechem , 

7-18

16

17 

Zajęcia rękodzieła

Zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia rękodzieła

7-12

16

18 

Konstruktorzy

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawy manipulacyjne klockami

5-12

20

19 

Bajkoterapia 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia plastyczno-ekologiczne

3-12

16

20 

Relaksujące odrabianki

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawy kreatywne.

Ćwiczenia relaksacyjne.

3-12

16

21 

Zabawa w kodowanie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawa w programowanie.

6-8

16

22 

Potyczki matematyczne

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia ogólnorozwojowe

7-12

16

23 

Zajęcia ceramiczno-rzeźbiarskie

Zajęcia plastyczne

Nauka technik rzeźbiarskich, zabawa różnymi tworzywami.

7-12

16

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2023/2024
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA    
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od  do
16 sierpnia godzina 12.00 22 sierpnia
godzina 14.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
16 sierpnia godzina 12.00 22 sierpnia godzina 16.00 Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
23 sierpnia 26 sierpnia Udział w badaniach uzdolnień kierunkowych,
o ile organizowane są na zajęcia, na które kandydat ubiega się o przyjęcie w wybranej placówce lub w placówkach w szczegółowych terminach określonych przez dyrektorów poszczególnych placówek
29 sierpnia
 godzina 12.00
Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych
29 sierpnia
godzina 16.00
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
31 sierpnia
 godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc
     
Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2023/2024
REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA    
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
1 września
godzina 10.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
1 września
godzina 12.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
od 1 września
godzina 12.00
Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata
od 1 września
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ