III Ogród Jordanowski

III Ogród Jordanowski  

02-034, Warszawa

Wawelska 3

Tel: (22) 825-14-44

facebook:   IIIOgrodJordanowski

 

 

 

oj3@eduwarszawa.pl sekretariat@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rekrutacja

Rekrutacja

Zapisy do poszczególnych grup zajęciowych;

1.Przyjmujemy uczestników zajęć na podstawie wniosków podpisanych i złożonych przez rodziców lub opiekunów w sekretariacie III Ogrodu Jordanowskiego.

Rodzice zapisują dziecko w systemie przez stronę https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

2.Po przyjęciu kandydata rodzic potwierdza uczestnictwo dziecka w zajęciach podpisem na karcie uczestnika. 

3.Jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach miesiąc i rodzic nie usprawiedliwi jego nieobecności zostaje wykreślone z listy uczestników.

 

Logowanie do systemu rekrutacyjnego / serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy  Serwis Biura Edukacji  http://www.edukacja.warszawa.pl/

Rekrutacja do Placówek Wychowania Pozaszkolnego na rok 2023/24

Placówki pozaszkolne - Edukacja (um.warszawa.pl)

 Drodzy rodzice i opiekunowie jeżeli jesteście zainteresowani danymi zajęciami w danym dniu, a w systemie nie ma wolnego miejsca proszę  pisać na maila nauczyciel@ogrodjordanowski3.szkolnastrona.pl

decyzje o przyjęciu podejmie wychowawca danych zajęć.

Placówki wychowania pozaszkolnego-elektroniczny system rekrutacji 

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zapisy-na-zajecia-rozwijajace-zainteresowania-i-uzdolnienia-w-placowkach-wychowania-pozaszkolnego-w-roku-szkolnym-2023-2024

Zasady rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego na rok 2023/24, ilość grup i dzieci w grupie oraz wiek uczestników w zarzadzeniu  13/2023 poniżej.

  Informacje dla rodziców 3-5 latków zapisywanych do Klubu Przedszkolaka

1. W zajęciach w wymiarze 5 godzin (8.00-13.00)

mogą uczestniczyć dzieci, które samodzielnie potrafią korzystać z toalety.

2. III Ogród Jordanowski nie dysponuje kuchnią. Posiłki jakie dzieci spożywają na terenie przygotowują indywidualnie rodzice. 

Zarządzenie Nr 13/2023

Dyrektora III Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie 

z dnia 11 kwietnia 2023r. 

w sprawie: ogłoszenia maksymalnej liczebności poszczególnych grup, w których planowane są zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 w placówce wraz z określeniem ich typu, rodzaju, przedziału wiekowego uczestników, mogących brać w nich udział oraz innych wymogów związanych z rekrutacją. 

Na podstawie: 

Na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 z pózn. zm a w szczególności art. 144); oraz zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia ogólnorozwojowe i opiekuńczo – wychowawcze organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m.st. Warszawy w roku szkolnym 2021/2022 uzgodnionych z organem prowadzącym. 

Ogłaszam, co następuje: 

§ 1

 

W roku szkolnym 2023/2024 w III Ogrodzie Jordanowskim prowadzona będzie rekrutacja wspomagana systemem informatycznym. W ramach zajęć ogólnorozwojowych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzone będą zajęcia stałe w następujących formach: 

 

L.p.

Forma zajęć

Typ zajęć

Rodzaj zajęć

Przedział wiekowy

Maksymalna liczebność poszczególnych grup

 1.

Kreatywny przedszkolak

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków

Zajęcia ogólnorozwojowe

3-5

 

16

 

     2.

Teatr Przedszkolaka  

Zajęcia op.-wych, w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków 

 

zajęcia ogólnorozwojowe 

3. 

Ortografia na wesoło 

Zajęcia op.- wych. w placówkach

Zajęcia ogólnorozwojowe

8-12

 

16

 

4. 

Lubimy tworzyć-papieroplastyka

Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

 

Zajęcia usprawniające manualnie

 

 

7-12

 

16

 

Warsztaty plastyczne

Zajęcia plastyczne

 

Zajęcia kształcące umiejętności plastyczne, wyobraźnię i wrażliwość

4-12

16

Zajęcia florystyczne

Zajęcia rękodzielnicze Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia usprawniające manualnie umożliwiające poznanie wielu gatunków roślin.

 

 

7-12

 

 

16

 

Klub dyskusyjny 

Gry towarzyskie i terenowe

 

Poznawanie filmow, sztuk teatralnych , 

 

 

12-18

 

16

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne

 

Aktywne uczestnictwo w kulturze

5-12

20

Malowanie na ekranie

Zajęcia plastyczne

 

Zabawy z technikami plastycznymi i barwą.

 

7-10

 

16

10 

Eko przyrodnicy

 

Zajęcia op.- wych. w placówkach pozaszkolnych

 

Edukacja ekologiczna

 

3-6

 

16

11 

Sportowa Syrenka

(całoroczna)

Zajęcia rekreacyjno-sportowe

 

Rozwijanie sprawności fizycznej, poznawanie zasad rywalizacji sportowej

 

3-18

32

 

 

12 

Sala zabaw

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

dla przedszkolaków

Opieka i zabawa z najmłodszymi

3-7

16

13 

Teatr Przedszkolaka 

Zajęcia opiekuńczo wychowawcze w placówkach pozaszkolnych dla przedszkolaków 

Opieka i zabawa z najmłodszymi

3-6

16

14 

Szachy na sportowo

Sporty inne Zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz planszowe

Zajęcia rekreacyjne

4-18

16

15 

 Ojczysty język trudny język 

Zajęcia literackie 

zajęcia literackie

12-18

25

16 

Kultura  żywego słowa

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia teatralne, ćwiczenia z oddechem , 

7-18

16

17 

Zajęcia rękodzieła

Zajęcia rękodzielnicze

Zajęcia rękodzieła

8-13

16

18 

Konstruktorzy

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawy manipulacyjne klockami

6-12

20

19 

Bajkoterapia 

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia plastyczno-ekologiczne

3-12

16

20 

Relaksujące odrabianki

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawy kreatywne.

Ćwiczenia relaksacyjne.

3-12

16

21 

Zabawa w kodowanie

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zabawa w programowanie.

6-8

16

22 

Potyczki matematyczne

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach pozaszkolnych

Zajęcia ogólnorozwojowe

7-12

16

23 

Zajęcia ceramiczno-rzeźbiarskie

Zajęcia plastyczne

Nauka technik rzeźbiarskich, zabawa różnymi tworzywami.

7-12

16

 


  
Harmonogram zapisów dla kandydatów
 do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artstycznego w roku szkolnym 2023/2024
REKRUTACJA NA WOLNE MIEJSCA    
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od do
1 września
godzina 10.00
Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów 
1 września
godzina 12.00
Złożenie w placówce / placówkach wniosku przez kandydatów
od 1 września
godzina 12.00
Decyzja dyrektora placówki o przyjęciu kandydata
od 1 września
godzina 12.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ